HJEM
ARKITEKT GUTTORM BRUSKELAND AS
OM KONTORET
PROSJEKTER
KONTAKT OSS


Tidene skifter; stilretninger, trender og
bygningsoppgaver likeså.Men kjernen i vår oppgave som arkitekt
 og rådgiver for en byggherre er den 
samme:
 


Å forstå de krav som omgivelsene 
stiller; dvs tilpassning til tomt og 
terreng, nabohus etc.

Å arbeide fram den enkle, gode formålstjenlige plan.

Å skape en ramme om denne med den riktige konstruksjon, materialbruk og hensiktsmessige detaljer.
 Ikke minst å evne å se disse krav forent i en helhetlig og vakker løsning.Vi har erfart at de beste byggverk springer ut av et nært samarbeide mellom byggherre og arkitekt, og derfor ser vi det som svært viktig å forstå oppdragsgivers ”ståsted” og lytte til vedkommendes behov og ønsker.

 

Kontoret ble etablert i 1946 og kan se tilbake på 60 års virksomhet med en rekke oppgaver innenfor et variert og omfattende spekter av bygningskategorier.I den første tiden var hovedoppgavene større industrianlegg og kontoret utviklet spesialkompetanse på store søylefrie haller og smekre skallkonstruksjoner.

I tillegg til dette har kontoret alltid påtatt seg mindre oppdrag av alle kategorier. Den lille utstillingspaviljongen for Peugeot i Parkveien står i dag like frisk og aktuell som verkstedsanlegget for Harald A Møller på Skøyen.Arkitekt Guttorm Bruskeland, som startet kontoret, fikk i 1956 Brukseier Sundts premie for fremragende arkitektur for Norsk Elektrisk Kabelfabrikk.

Sivilarkitekt Jon Bruskeland gikk inn i firmaet i 1979, og brakte med seg verdifull erfaring også som landskapsarkitekt.I de siste 25 årene har vi hatt mange oppdrag knyttet til energiforsyning som varmesentraler, større transformatorstasjoner (også i utlandet), omformerstasjoner og kraftanlegg, og har opparbeidet oss spesialkompetanse på dette feltet.
Ellers har kontorets oppmerksomhet vendt seg mer mot det ”grønne”, med oppdrag med boliger, hytter, turisme og idrett.Kontoret er i dag et enmannsforetak, og arbeider av den grunn primært med mindre oppgaver, men oppretter samarbeider med tidligere kollegaer når det er nødvendig.

Vi påtar oss alle typer oppdrag, også tilbygg og innredning, og har også tegnet minnesmerker for gravsteder.

Vi har for tiden oppdrag både i Trøndelag og på Vestlandet, og har hatt oppdrag også i Nord-Norge.Firmaet har sentral godkjenning som ansvarlig søker og prosjekterende for alle tiltaksklasser.